Privacyverklaring

Privacyverklaring

OpstapmetLisa kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van OpstapmetLisa, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan OpstapmetLisa verstrekt. OpstapmetLisa kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM OPSTAPMETLISA GEGEVENS NODIG HEEFT

OpstapmetLisa verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan OpstapmetLisa uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG GEGEVENS BEWAART

OpstapmetLisa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

OpstapmetLisa verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GOOGLE ANALYTICS

OpstapmetLisa maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van OpstapmetLisa bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan OpstapmetLisa te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. OpstapmetLisa heeft hier geen invloed op.

OpstapmetLisa heeft Google geen toestemming gegeven om via Analytics verkregen informatie, te gebruiken voor andere Google-diensten.

MAILCHIMP

Voor onze nieuwsbrief correspondentie gebruiken wij Mailchimp als gegevensverwerker. MailChimp is al sinds 2007 gecertifieerd door de Zwitserse Safe Harbor Frameworks, met instemming van zowel de EU als de VS. Inmiddels is de Safe Harbor Frameworks vervangen door het Privacy Shield Framework en is Mailchimp ook hiervoor gecertificeerd.

In het licht van de GDPR is de Data Processing Agreement van Mailchimp geactualiseerd en is Mailchimp als gegevensverwerker opgenomen in de Standaardcontractuele Clausules van de Gegevensverwerker, 2010 en voldoet daarmee aan de Europese richtlijnen voor gegevensverwerking. Verder informatie is te vinden in het privacybeleid van MailChimp

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@opstapmetlisa.nl. OpstapmetLisa zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

OpstapmetLisa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van OpstapmetLisa maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door OpstapmetLisa verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met OpstapmetLisa op via info@opstapmetlisa.nl. www.opstapmetlisa.nl is een website van Endezant Advies. Endezant Advies is als volgt te bereiken:

  • Bezoekadres: Volmerlaan 20, 2288 GD Rijswjik
  • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 51642107
  • Telefoon: 06 27 83 02 99
  • E-mailadres: info@opstapmetlisa.nl